سومین جشنواره مونولوگ تین

🎭 رضا موتوری

نویسنده : محمد رحمانیان

کارگردان : سینا حاجی ابراهیمی

بازیگر : سینا حاجی ابراهیمی

بخش : حرفه ای

🎭 قرقره خون با آهنگ دف

نویسنده : ابوالفضل ابوطالبی نژاد

کارگردان : ابوالفضل ابوطالبی نژاد

بازیگر : ابوالفضل ابوطالبی نژاد

بخش : استعداد

🎭 درسودای جنگ

نویسنده : شاهین پیرغیبی

کارگردان : رضوان پارسا

بازیگر : رضوان پارسا

بخش : حرفه ای

🎭 تار و پود

نویسنده : امیرحسین برزگر

کارگردان : امیرحسین برزگر

بازیگر : امیرحسین برزگر

بخش : استعداد

🎭 شب سفید

نویسنده : کیومرث مرادی

کارگردان : هنگامه کاظمی پور

بازیگر : هنگامه کاظمی پور

بخش : استعداد

🎭 لورا

نویسنده : محمد شهپر

کارگردان : محمد شهپر

بازیگر : ریحانه توکلی

بخش : استعداد

🎭 پرواز یک شاملو نما بر فراز قصر شیشه ای

نویسنده : عرفان دهقان

کارگردان : عرفان دهقان

بازیگر : امیدرضا میررکنی

بخش : حرفه ای

🎭 الف تا ...

نویسنده : مونافرجاد

کارگردان : زینب برنده

بازیگر : زینب برنده

بخش : حرفه ای

🎭 سقوط

نویسنده : عباس موید

کارگردان : عباس موید

بازیگر : عباس موید

بخش : حرفه ای

🎭 شکلات

نویسنده : محمدرضا برزگری

کارگردان : محمدرضا برزگری

بازیگر : کیمیا سلطانی

بخش : استعداد

🎭 کلاف

نویسنده : طاهره اکبری

کارگردان : طاهره اکبری

بازیگر : طاهره اکبری

بخش : حرفه ای

🎭 ایستگاه

نویسنده : فرشاد نجاریان

کارگردان : فرشاد نجاریان

بازیگر : نسیم نجاریان

بخش : حرفه ای

🎭 بودن یا نبودن

نویسنده : حیدرنیک آئین

کارگردان : حیدرنیک آئین

بازیگر : میثم جیشی

بخش : حرفه ای

🎭 پشیمان

نویسنده : امیرحسین پسنده

کارگردان : امیرحسین پسنده

بازیگر : امیرحسین پسنده

بخش : حرفه ای

🎭 وارث خیال

نویسنده : حامد رضایی

کارگردان : حامد رضایی

بازیگر : زینب حامد محمدی

بخش : استعداد

🎭 هممون یک مشت ترسوایم

نویسنده : عطیه فارغی

کارگردان : عطیه فارغی

بازیگر : محمد زندی پور

بخش : حرفه ای

🎭 شهرزاد بی جان

نویسنده : مبین اکرمی

کارگردان : مطهره دهقانی

بازیگر : مطهره دهقانی

بخش : استعداد

🎭 رگال

نویسنده : عرفان دهقان شاهین تقی پور

کارگردان : جابر دهقانی

بازیگر : فاطمه افزونی

بخش : استعداد

🎭 مَترمَتر

نویسنده : سپیده چقماقی یزدی

کارگردان : کیمیا رفیعی

بازیگر : کیمیا رفیعی

بخش : حرفه ای

🎭 نامه عاشقانه از کابورا

نویسنده : کیومرث مرادی

کارگردان : سارا زحمت کش

بازیگر : سارا زحمت کش

بخش : استعداد

اعتراف با بوی سیگار

کارگردان : امید فلاحتی

بازیگر : محمدامین بورقی

بخش : استعداد

🎭 ماهی که چشم ماهی دیگر را خورد

نویسنده : علی احسانی مقدم

کارگردان : پارسا درخشش

بازیگر : پارسا درخشش

بخش : حرفه ای

🎭 آهک

نویسنده : سعید شهریار

کارگردان : ایلیا کاظمیان

بازیگر : ایلیا کاظمیان

بخش : حرفه ای

🎭 نرخ

نویسنده : محدثه باغی

کارگردان : محدثه باغی

بازیگر : محدثه باغی

بخش : استعداد

🎭 هرکسی یا روز میمیرد یا شب

نویسنده : سجاد افشاریان

کارگردان : ماهان جاور

بازیگر : ماهان جاور

بخش : استعداد

🎭 صدا

نویسنده : ابوالفضل دانشمند

کارگردان : ابوالفضل دانشمند

بازیگر : امیرحسین دهستانی زارچ

بخش : استعداد

🎭 نارین

نویسنده : مریم راه پیما

کارگردان : مریم راه پیما

بازیگر : مریم راه پیما

بخش : حرفه ای

🎭 زبان گنجشگ

نویسنده : سهیل معتمد راد

کارگردان : سهیل معتمد راد

بازیگر : سهیل معتمد راد

بخش : حرفه ای

🎭 رویای کاغذی

نویسنده : سعید شهریار

کارگردان : مهدیه امامی

بازیگر : کوروش مهدی نژاد

بخش : استعداد

🎭 شکار شاهین

نویسنده : زهرا کاظمی راد

کارگردان : یگانه فرقانی

بازیگر : یگانه فرقانی

بخش : استعداد

🎭 غریب

نویسنده : حمیدرضااستادیان

کارگردان : زهرا زین الدینی

بازیگر : فریبا مقیمی

بخش : حرفه ای

🎭 بی نشون

نویسنده : کیمیا کاظمی

کارگردان : فرشته عبدالحسینی

بازیگر : فرشته عبدالحسینی

بخش : حرفه ای

🎭 قلاده ای برای سگ مرده

نویسنده : محمد چرمشیر

کارگردان : مهدی محمدی

بازیگر : هادی مشتی زاده

بخش : حرفه ای

🎭 سگ ها مادرت را خوردند

نویسنده : میثم فرهنمدیان

کارگردان : کتایون محمدی

بازیگر : کتایون محمدی

بخش : حرفه ای

🎭 امامزاده صالح

نویسنده : محمد رحمانیان

کارگردان : سبا امرالهی

بازیگر : سبا امرالهی

بخش : حرفه ای

🎭 شلیک به تماشاچی

نویسنده : امین حسینیون

کارگردان : محمد زارعزاده

بازیگر : محمد زارعزاده

بخش : استعداد