برنامه ها

🎭 موزیکال مهمونی برکه

نویسنده : شیلا شهرام

کارگردان : شیلا شهرام

یزد - 50 دقیقه

سومین جشنواره مونولوگ تین

1 - 60 دقیقه

🎭 سرخ و سیاه

نویسنده : عقیل جماعتی

کارگردان : مصطفی دهقانی اشکذری

یزد - 45 دقیقه

🎭 زنده عروسکی دنیای خیال انگیز من

نویسنده : بهناز مهدی خواه

کارگردان : بهناز مهدی خواه

یزد - 45 دقیقه

🎭 جی

نویسنده : کیوان میرمحمدی

کارگردان : صادق نصیری

یزد - 70 دقیقه

🎭 یه تغییر کوچولو

نویسنده : شهرزاد شجاع الدینی

کارگردان : فائزه رستگاری

دراماتورژ : فاطمه شقاقیان

یزد - 40 دقیقه

🎭 کمدی آیفون

نویسنده : سعید بادینی

کارگردان : سجاد جنتی

یزد - 65 دقیقه

🎭 مرزها و آدم‌ها

نویسنده : دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی

کارگردان : سیدامیر زکی‌پور

تهیه کننده : سیدامیر زکی‌پور

یزد - 50 دقیقه