🎭 موزیکال شهر فرنگ قصه

نویسنده : مصطفی باقر آبادی

کارگردان : ریحانه قاسمی

اردکان - 60 دقیقه

🎭 خیر نبینی سعیده

نویسنده : فرهاد نقدعلی

کارگردان : شهاب الدین سعید

میبد - 70 دقیقه

🎭 آئینی عروس آسمانی

نویسنده : عطیه علمدار

کارگردان : محسن ایرجی

یزد - 120 دقیقه

🎭 بچه های خاکستری

نویسنده : امید نیاز

کارگردان : محسن جاور

یزد - 60 دقیقه

🎭 نمایش بی نشون

نویسنده : محمدرضا امیرخانی

کارگردان : مرتضی کوراغلی

یزد - 60 دقیقه

🎭 عاروسی دخترحسن آقاست شما دعوتد

کارگردان : سید حسین پیغمبری

یزد - 90 دقیقه

🎭 نمایش عروسکی کوچ ستاره

نویسنده : هادی حوری

کارگردان : جعفر جعفر زاده،مهتا میرطالبی

میبد - 70 دقیقه

🎭 آقا دلبر

نویسنده : سید علی موسویان

کارگردان : مجتبی لاله زاری

یزد - 100 دقیقه

🎭 طنز دلاک ها

نویسنده : فرهاد نقدعلی

کارگردان : سید ابوالفضل طبایی

اردکان - 70 دقیقه

🎭 هیجان و شادی با فینالیست های عصر جدید

یزد - 120 دقیقه

🎭 جنگ و صلح روبینسون و کروزو

نویسنده : علیرضا کوشک جلالی

کارگردان : علیرضا کوشک جلالی

میبد - 75 دقیقه

🎭 بنگاه تئاترال

نویسنده : علی نصیریان

کارگردان : علی جاور

یزد - 90 دقیقه

🎭 دبستان دوشیزگان

نویسنده : شکوفه آروین

کارگردان : امیررضا وزیری

یزد - 60 دقیقه

🎭 ارکستر بزرگ کودک و نوجوان همایونی

تفت - 60 دقیقه

🎭 خیابان آرزو ها

نویسنده : وحید احمدی

کارگردان : وحید احمدی

میبد - 60 دقیقه

🎭 سیرک امپراطور

تفت - 90 دقیقه

🎭 کمدی ایرانی قصه باغ زالزالک

نویسنده : داوود فتحعلی بیگی

کارگردان : مسلم زارع

مهریز - 60 دقیقه

🎭 کمدی کله پوک ها

نویسنده : نیل سایمون

کارگردان : سید هادی آقا بزرگی- جمال دهقان

یزد - 120 دقیقه

🎭 نمایش کمدی فین جین

نویسنده : ابوالفضل حاجی علی خانی

کارگردان : رضا آقایی

یزد - 90 دقیقه

🎭 قند خون

نویسنده : لیلا عاج

کارگردان : زمان ارکمان

یزد - 60 دقیقه

🎭 شلیک کن تا این جنگ هیچ وقت تمو نشه

نویسنده : صبوره رنگرز

کارگردان : حیدر نیک آئین

یزد - 60 دقیقه

🎭 همه برادران من(چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجریزد)

نویسنده : رضا گشتاسب

کارگردان : داوود پارسا

گچساران - 60 دقیقه

🎭 تلفات (چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجریزد)

نویسنده : علیرضا معروفی

کارگردان : علیرضا معروفی

یزد - 55 دقیقه

🎭 مصریه (چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجریزد)

نویسنده : لادن قناد

کارگردان : مهدی آشوغ

اندیمشک - 60 دقیقه

🎭 خاموشان(چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجریزد)

نویسنده : سبا سلیمانی

کارگردان : زنده یاد علی سلیمانی/سهیلا جوادی

تهران - 65 دقیقه